Etikettarkiv: Säkerhet

Är din cykelhjälm tillräckligt säker?

Varje dag skadas nästan tio cyklister i Sverige så allvarligt att de behöver läggas in mer än ett dygn på sjukhus. (källa: Trafikverket)  Att använda cykelhjälm är en självklarhet för de allra flesta som håller på med MTB eller landsvägscykling. Förr eller senare händer det oundvikligen att man ramlar, och vi vet att hjälmen kan vara helt avgörande för hur bra man klarar sig. En hjälm minskar risken för en allvarlig eller dödlig skada vid en olycka med mer än hälften.

Men tyvärr så skyddar ju inte hjälmen till 100%. Jag har varit med vid cykelolyckor där cyklister har fått allvarliga skallskador trots hjälm. Givetvis hade det varit mycket, mycket värre utan hjälm, men det har ändå fått mig att fundera över om cykelhjälmar verkligen är så säkra som de borde kunna vara. I dagarna publicerade Folksam ett nytt test av 18 cykelhjälmar och resultaten är tydliga. Många hjälmar är inte så bra som de borde vara. Eller rättare sagt så är gränsvärdena för en godkänd hjälm alldeles för låga. I forskningsrapporten från Folksams test står det såhär:

Alla hjälmar som ingår i testet uppfyller lagkraven som ställs på en cykelhjälm. Lagkraven omfattar dock inte hjälmens förmåga att mildra rotationsvåld. Resultatet från Folksams test visar tydligt att en hjälm som klarar dagens lagkrav på 250 g ändå kan ge hjärnskakning. Hjärnskakning eller så kallad mild traumatisk hjärnskada (MTBI, Mild Traumatic Brain Injury) med eller utan medvetslöshet inträffar i många aktiviteter, oftast till följd av att hjärnan utsätts för rotationsvåld vid antingen ett direkt eller indirekt våld mot huvudet. Hjärnskakningar kan leda till bestående besvär med exempelvis minnesstörningar, huvudvärk och andra neurologiska symtom.

Gränsvärdet för att få en hjälm godkänd ligger klart över acceptabla gränsvärde för hjärnskakning men även för skallfraktur. Därför är det angeläget att se över nuvarande testkriterier för godkännande av hjälmar, nivån bör minst halveras för att understiga en rimlig nivå på risk för hjärnskakning.

Idag finns alltså inga lagkrav på hjälmars förmåga att mildra rotationsvåld, det vill säga när smällen inte kommer rakt ovanifrån eller rakt från sidan, utan snett fram- eller bakifrån, som det ofta blir när man ramlar med fart. Folksams test visar att de hjälmar som har MIPS-systemet i regel skyddar huvudet betydligt bättre från skador av rotationsvåld,

MIPS_Kraft

För att fånga upp den sneda kraften finns det i MIPS®-utrustade hjälmar ett lågfriktionsskal som kan rotera i förhållande till huvudet och forskning har visat att detta ger en minskning av den skadliga stöt som överförs till hjärnan.

untitled

 Men den hjälmen som fick överlägset bäst testresultat både gällande stötupptagning och vid sneda islag var den uppblåsbara hjälmen Hövding 2.0. En form av halskrage som blåser upp sig som en krockkudde runt huvudet när man faller av cykeln. En begränsning med Hövding är att den inte skyddar när huvudet träffas direkt av ett föremål under cykling, alltså utan att du faller av cykeln. Det kan exempelvis ske om huvudet träffar en gren eller skylt under cykelturen – dessa olyckor är dock ovanliga. Men faktiskt så var det en olycka för några veckor sedan där en cyklist träffades av ett fallande träd. Det ska också tilläggas att Hövding endast testades när den redan var i uppblåst läge, alltså har inte aktiveringsfunktionen prövats vid detta test.

8980519594

Hur tänker du när du väljer hjälm?

Märkt , , ,